53,330εκατ.
ΑΓΟΡΑΙΑ ΑΞΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
8
ΑΚΙΝΗΤΑ
57,522τ.μ.
ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
99%
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ
COOKIES POLICY

ORILINA uses cookies. By using this site, you accept their use.

READ MORE