Διαφανές όχημα επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία εντός της Ελληνικής επικράτειας.

Αδειοδότηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Μέλος της ένωσης Θεσμικών Επενδυτών

Πολλαπλά φορολογικά οφέλη.

Χαμηλό επίπεδο δανεισμού.

Διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο.

Ποιοτικά ακίνητα.

Συνδυασμός υφιστάμενων ακινήτων και κατασκευαστικών πρότζεκτς (δυναμικό αναπτυξιακό κομμάτι).

Ενεργή διαχείριση περιουσιακών στοιχείων.

Έμπειρη ομάδα διοίκησης.

Χαμηλά λειτουργικά κόστη.

Ευκολία στη ρευστοποίηση.

COOKIES POLICY

ORILINA uses cookies. By using this site, you accept their use.

READ MORE
\