Ακίνητα

Η Εταιρία βρίσκεται - μέσω αυστηρών επενδυτικών κριτηρίων - στη διαδικασία δημιουργίας ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου κατάλληλης διασποράς που συνδυάζει υφιστάμενα ακίνητα με αναπτύξεις.

€180.9εκ. ΑΓΟΡΑΙΑ ΑΞΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (31.12.2023)
17 ΑΚΙΝΗΤΑ
193.469τ.μ. ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
96% ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ
COOKIES POLICY

ORILINA uses cookies. By using this site, you accept their use.

READ MORE
\