Σύμφωνα με την από 11.09.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η κυρία Σαββίνα Παπαδοπούλου ορίστηκε Υπεύθυνη Εταιρικών Ανακοινώσεων και Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. +30 210 729 7078, Κιν.+30 698 413 2934, e-mail: savvina.pap@orilina.com)

COOKIES POLICY

ORILINA uses cookies. By using this site, you accept their use.

READ MORE
\