Λόγος Υπ.
(ήτοι Λόγος Υποβολής)
Α : ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
B : ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΕΝΟ ΔΕΣΜΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

A/Π
(ήτοι Φύση της Συναλλαγής)
Α : Αγορά / Απόκτηση
Π : Πώληση / Διάθεση

COOKIES POLICY

ORILINA uses cookies. By using this site, you accept their use.

READ MORE
\